Årsrapport 2013

« Tillbaka

YouTube

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7157
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Åskådliggöra7580
Musikvideon och -prov5524
Koncentrera sig på ämnet546
Förbereda ämne som ska läras ut3714
Söka ytterligare information3328
Lära ut saker2934
Nöje2510
Framställningar2135