Årsrapport 2013

« Tillbaka

Wikipedia

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
6255
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Söka ytterligare information9283
Informationssökning7618
Elevernas eget arbete4852
Föredrag3940
Grupparbeten2922
Åskådliggöra2831
Planera egen undervisning1924
Arbeta självständigt1810