Årsrapport 1.1.2015-25.1.2020

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2015-25.1.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
7000007070676455

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2015-25.1.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls010000
Mera sällan242523000
1-2 gånger i månaden313530000
Varje vecka282630000
Dagligen161217000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2015-25.1.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls887000
Mera sällan444944000
1-2 gånger i månaden272626000
Varje vecka141117000
Dagligen646000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2015-25.1.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012