Årsrapport 2013

« Tillbaka

OpenOffice Write

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
1618
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Skrivning7414
Elevernas eget arbete4343
Informera3724
Planera egen undervisning3633
Prov259
Skapa undervisningsmaterial258
Dokumentation2232
Föredrag1927