Årsrapport 2014

« Tillbaka

Geogebra

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
654
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Åskådliggöra898790
Matematik787019
Teckning443819
Lära ut saker374355
Tillämpad matematik272710
Förbereda ämne som ska läras ut24226
Gå igenom saker som ska läras ut211313
Repetera saker141532