Årsrapport 2014

« Tillbaka

Sanomapro.fi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
46170

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013
Opitun asian harjoittelu650
Tehtävien poiminta6083
Uuteen asiaan tutustuminen5933
Oppilaiden tehtävät netissä430
Kotitehtävien tarkistus290
Kokeiden valmistus200
Lisätieto1822
Skapa idéer1827