Årsrapport 2015

« Tillbaka

Papunet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
22141610
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls5000
Mera sällan52000
1-2 gånger i månaden29000
Varje vecka12000
Dagligen1000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls6000
Mera sällan56000
1-2 gånger i månaden26000
Varje vecka10000
Dagligen0000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012