Årsrapport 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

4967 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Bästa kompetensområden
Nivåer 3-4Nivåer 2-3Nivåer 1-2Nivåer 0-1
Informationssäkerhet och datasekretess474662
Presentationsteknik i undervisningsbruk4244113
Informationssökning och informationshantering325792
Elektronisk kommunikation2445274
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran226791
Mobilutrustning20323216
Basfärdigheter i informationsteknik18233424
Ljud, video och bild13143043
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer13353913
Undervisning med hjälp av video6102064

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Alla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer84
Elektronisk kommunikation71
Mobilutrustning67
Ljud, video och bild66
Presentationsteknik i undervisningsbruk63
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran58
Informationssökning och informationshantering54
Informationssäkerhet och datasekretess53
Basfärdigheter i informationsteknik50
Undervisning med hjälp av video35

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Alla som svarat
Surfplattans användning i undervisningen54
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning50
Aktivera eleverna och pedagogik43
Undervisning i eget ämne och IKT38
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen35
Pelien käyttö opetuksessa28
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor25
Mångsidig användning av den egna skolans program24
Bildbehandling24
Interaktiv skrivtavla23
Mediafostran19
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg18
Interaktiv skrivtavla17
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning17
Digital videoeditering16
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen15
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning15
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser12
Utveckla skolans IKT12
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen8
Brister i mina baskunskaper:Fronter8
IKT i undervisning i engelska8
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa8
Mobiilioppiminen6
Lära använda word? o.a. basprogram 5
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka5