Grundskola (årkurser 1-9), 2019 (Svenska)

Grundskola (årkurser 1-9), 2019 (Svenska)

  • Svar 66 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Svenska 66 st.
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö66 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 18 sekunder)
Verksamhetskultur 66 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 65 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 59 sekunder)
Kompetens 65 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
26
322
413
521
60
70
81
90
100
112
121