Gymnasium, 2019 (Svenska)

Gymnasium, 2019 (Svenska)

  • Svar 47 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Svenska 47 st.
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö47 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 47 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 47 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 42 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 49 sekunder)
Kompetens 42 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
315
48
50
60
70
83
90
108
1110
123