Gymnasium, 2019 (Svenska)

Gymnasium, 2019 (Svenska)

  • Svar 26 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (19.9.2018 - 19.9.2019):
    • » Svenska 27 st.
    • » Allmän utbildning 5273 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö26 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 26 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 21 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 22 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
315
48
50
60
70
83
90
100
110
120