Bildkonst, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BildkonstAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.732.88
Rutiner2.322.47
Inställning2.232.35
Undervisningsbruk1.911.61
Kunnande2.152.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BildkonstAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2224
Nivåer
2-3
7472
Nivåer
3-4
44