Tyska, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.942.94
Rutiner2.452.49
Inställning2.182.35
Undervisningsbruk1.671.62
Kunnande1.992.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2221
Nivåer
2-3
7575
Nivåer
3-4
34