Finska som andraspråk, 1.1.2019-16.4.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.95
Rutiner2.462.49
Inställning2.302.35
Undervisningsbruk1.721.61
Kunnande2.092.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2221
Nivåer
2-3
7375
Nivåer
3-4
54