Franska, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.892.94
Rutiner2.442.49
Inställning2.272.35
Undervisningsbruk1.681.62
Kunnande1.992.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2421
Nivåer
2-3
7175
Nivåer
3-4
54