Franska, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.962.99
Rutiner2.412.48
Inställning2.312.36
Undervisningsbruk1.751.63
Kunnande2.012.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2320
Nivåer
2-3
7176
Nivåer
3-4
64