Modersmål, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.942.94
Rutiner2.432.49
Inställning2.342.35
Undervisningsbruk1.901.62
Kunnande2.042.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1821
Nivåer
2-3
7875
Nivåer
3-4
54