Gymnastik, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.672.84
Rutiner2.342.47
Inställning2.172.36
Undervisningsbruk1.381.61
Kunnande1.762.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
4124
Nivåer
2-3
5772
Nivåer
3-4
24