Kemi, 1.1.2018-21.3.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.932.86
Rutiner2.462.46
Inställning2.232.35
Undervisningsbruk1.561.61
Kunnande1.982.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2824
Nivåer
2-3
7072
Nivåer
3-4
34