Religion, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ReligionAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.532.34
Rutiner2.382.28
Inställning2.272.32
Undervisningsbruk2.191.99
Kunnande2.362.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ReligionAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2330
Nivåer
2-3
6863
Nivåer
3-4
96