Musik, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MusikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.87
Rutiner2.412.45
Inställning2.332.37
Undervisningsbruk1.631.56
Kunnande1.871.98

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MusikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2725
Nivåer
2-3
7171
Nivåer
3-4
14