Informationsteknik, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.032.84
Rutiner2.662.47
Inställning2.402.36
Undervisningsbruk1.821.61
Kunnande2.412.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1424
Nivåer
2-3
7572
Nivåer
3-4
114