Huslig ekonomi, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.852.86
Rutiner2.372.48
Inställning2.222.36
Undervisningsbruk1.451.61
Kunnande1.752.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3524
Nivåer
2-3
6372
Nivåer
3-4
14