Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.882.94
Rutiner2.422.49
Inställning2.182.35
Undervisningsbruk1.451.62
Kunnande1.932.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3421
Nivåer
2-3
6274
Nivåer
3-4
34