Svenska , 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-13.1.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.882.992.882.892.182.252.282.132.08
Rutiner2.382.422.382.312.052.112.122.082.21
Inställning2.222.212.222.251.981.952.122.022.23
Undervisningsbruk1.611.651.611.421.581.581.981.812.11
Kunnande1.921.971.921.801.931.892.051.941.46

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-13.1.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
000011020
Nivåer
1-2
272227345754414748
Nivåer
2-3
717671644344584952
Nivåer
3-4
222101220