Matematik, 1.1.2012-6.12.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2012-6.12.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.702.923.022.952.942.222.302.432.292.18
Rutiner2.382.312.452.502.452.282.332.352.252.28
Inställning2.192.172.292.262.262.042.022.182.112.22
Undervisningsbruk1.651.791.571.571.461.721.681.961.862.39
Kunnande2.132.242.032.011.942.492.442.632.381.72

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2012-6.12.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000011010
Nivåer
1-2
31172325344038273639
Nivåer
2-3
64837272635556665957
Nivåer
3-4
4053355743