Huslig ekonomi, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2013-18.6.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.612.972.852.852.142.182.161.971.80
Rutiner2.192.402.372.311.881.942.011.891.89
Inställning2.192.212.222.172.152.062.182.172.31
Undervisningsbruk1.411.491.451.251.391.431.721.551.83
Kunnande1.731.771.751.651.751.771.951.791.26

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2013-18.6.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
100050028
Nivåer
1-2
462935465766506054
Nivåer
2-3
527063513833493838
Nivåer
3-4
111211100