Gymnastik, 1.1.2019-10.10.2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
64 %
72 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
88 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
78 %
86 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
64 %
68 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
32
Taso
1-2
1311
Taso
2-3
3438
Taso
3-4
5050