Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
79 %
72 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
73 %
79 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
27 %
29 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
45 %
55 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
63 %
67 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
42 %
54 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
28 %
38 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
44 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
67 %
73 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
56 %
64 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
82 %
82 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
32 %
24 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
85 %
85 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
73 %
80 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
71 %
75 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
44 %
44 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
00
Taso
1-2
2115
Taso
2-3
7372
Taso
3-4
713