Historia, 2013

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
HistoriaAllmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
63 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
81 %
86 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
43 %
40 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
75 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
20 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
24 %
34 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
HistoriaAllmän utbildning
Taso
0-1
12
Taso
1-2
4537
Taso
2-3
4952
Taso
3-4
68