Gymnastik, 1.1.2019-10.10.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
56 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
68 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
77 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
48 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
64 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
23 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
38 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
13 %
6.7 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
30 %
21 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
42 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
16 %
13 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
31
Taso
1-2
3424
Taso
2-3
5867
Taso
3-4
58