Engelska, 2018

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
69 %
70 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
86 %
70 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
89 %
76 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
36 %
26 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
23 %
19 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
14 %
16 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
8.3 %
9.2 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
8.8 %
6.7 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
5.5 %
6.7 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
32 %
26 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
4.8 %
4.9 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
19 %
29 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
56 %
67 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
76 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
67 %
76 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
6.2 %
6.2 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
7.6 %
7.7 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
54 %
53 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
16 %
19 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
1114
Taso
1-2
6763
Taso
2-3
2121
Taso
3-4
11