Svarens fördelning
HistoriaAllmän utbildning
192.989.3
22.63.0
32.65.5
41.31.5
50.60.7

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, @-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Ja, A-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Ja, AB-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Ja, Examen i informationsarbete (TIETY) (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)