Svarens fördelning
HistoriaAllmän utbildning
143.135.3
256.964.7

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)