Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
18.515.1
212.019.2
315.918.5
442.035.5
521.211.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Mobilutrustning (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)