Svarens fördelning
HistoriaAllmän utbildning
144.936.5
255.163.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)