Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
15.25.6
228.225.5
320.424.5
441.139.4
54.24.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)