Engelska, 2014

« Tillbaka

Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk.

Svarens fördelning
EngelskaAlla som svarat
114.418.9
232.731.8
328.927.3
420.018.5
53.53.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse -2.0)