Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
176.755.5
222.843.4

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)