Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
143.234.1
256.465.1

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)