Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
14.34.3
217.818.6
331.728.3
436.738.8
59.19.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)