Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
14.81.9
220.214.6
321.021.8
446.054.0
57.37.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)