Engelska, 2014

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3859 personer som svarat / 78.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har740 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
8878
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Koncentrera sig på ämnet7756
Motivering7156
Musikvideon och -prov6647
Åskådliggöra6274
Förbereda ämne som ska läras ut4341
Nöje3824
Söka ytterligare information3030
Lära ut saker1934