Engelska, 2014

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3301 personer som svarat / 67.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har612 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
6067
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Åskådliggöra6670
Lära ut saker6159
Framställningar5967
Gå igenom saker som ska läras ut3944
Föredrag3741
Grupparbeten3426
Skapa undervisningsmaterial3432
Elevernas eget arbete2725