Religion, 2012

« Tillbaka

Wilma

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ReligionAllmän utbildning
7470
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ReligionAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ReligionAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ReligionAllmän utbildning
Anteckna frånvaron8576
Sända meddelanden7769
Informera7756
Bedömning6965
Kommunikation3824
Kontakt3121
Samarbete mellan hem och skola3123
Elevbedömning2317