Engelska, 2014

« Tillbaka

Fronter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 818 personer som svarat / 16.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har137 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1117
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Skapa undervisningsrum8950
Tehtävien palauttaminen, ryhmätyöt4428
Linkitän valmiiksi sivut esim. You Tubeen4417
Dela ut läromedel3340
Informera2236
Planera undervisning2212
Koulun asiakirjojen haku2234
Göra uppgifter1131