Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

KiVa-spel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 745 personer som svarat / 15.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har107 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
515

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
För egen klass på kiva-lektioner93
Förbättra klassandan40
Repetera saker29
Elevernas eget arbete27
Öva på saker21
Kartlägga åsikter21
Åskådliggöra18
Arbeta självständigt13