Historia, 2013

« Tillbaka

KiVa-spel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
HistoriaAllmän utbildning
114

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Historia

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Allmän utbildning
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Allmän utbildning
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Allmän utbildning
För egen klass på kiva-lektioner81
Elevernas eget arbete52
Förbättra klassandan37
Öva på saker28
Åskådliggöra24
Repetera saker21
Gå igenom saker som ska läras ut16
Kartlägga åsikter15