Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

WSOY:s lärospel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1123 personer som svarat / 22.8 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har163 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
923

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Öva på saker84
Repetera saker80
Motivering57
Elevernas eget arbete54
Arbeta självständigt50
Åskådliggöra28
Matematik27
Gå igenom saker som ska läras ut23