Engelska, 2014

« Tillbaka

Yle Areena

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3029 personer som svarat / 61.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har542 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 20.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
4962
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Som inspiration för undervisning8684
"välipalat" opetukseen5747
Hålla sig á jour med aktuella händelser5440
Aito kieliaines548
som fördjupning i saken som studeras4358
Opetukseen liittyvä materiaali3744
Extramateriaali2922
Nöje238