Modersmål, 2014

« Tillbaka

Yle Areena

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3029 personer som svarat / 61.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har542 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 20.12.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
7762
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Som inspiration för undervisning9084
som fördjupning i saken som studeras8358
"välipalat" opetukseen4447
Hålla sig á jour med aktuella händelser4240
Opetukseen liittyvä materiaali4244
Dokumenttiohjelmat2932
Extramateriaali2722
Aito kieliaines158