Engelska, 2014

« Tillbaka

Sanakirja.org

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1335 personer som svarat / 27.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har223 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.5.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
6527
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Sanakirjana englanninopetuksessa8038
Sanakirjana5058
Opetellaan nettisanakirjan käyttämistä3821
Käännöstyö2839
Sanakirjana ruotsinopetuksessa2213
Synonyymien havainnollistaminen149
Sanakirjana saksanopetuksessa104
Sanakirjana kansainvälisissä projekteissa85